• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Badania, statystyki
  Badania

  Przedstawiamy Państwu badania statystyczne dotyczące zdrowia psychicznego przeprowadzone z udziałem członków naszego Stowarzyszenia i nie tylko.


  czerwiec 2012

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zrealizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. \"Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorującyh psychicznie\".

  Tytuł raportu: Diagnoza i analiza problemu wyluczenia społecznego osób chorujących psychicznie w województwie łódzkim
  styczeń 2010

  styczeń 2010 - "Badanie aktywności wolontarystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
  autor: PPPW "Centerko" (Łódź)
  luty 2009

  luty 2009 - "Badanie aktywności młodych osób z zaburzeniami psychicznymi"
  autor: Stowarzyszenie POMOST (Łódź)

 • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON