• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Aktualności
  28.09.2017 - Bezpłatne konsultacje psychologiczne

  Z przyjemnością informujemy, że dzięki uzyskanej ze środków Województwa Łódzkiego dotacji, możemy aktualnie zaoferować Państwu bezpłatne, jednorazowe konsultacje psychologiczne. Z oferty skorzystać może każdy pełnoletni mieszkaniec województwa łódzkiego.

  Wizyty możliwe są w październiku i listopadzie od poniedziałku do środy od godz. 16.00 oraz w soboty od godziny 10.00.

  W ramach bezpłatnych wizyt przyjmują: mgr Anna Domańska - Malesa, mgr Jakub Rychter oraz mgr Renata Karczmar.

  Zapraszamy!

  Zapisać się można pod nr telefonu: 42 632 08 66 lub mailowo: konsultacje@pomost-lodz.org

  Dostępna jest także rejestracja on-line:  28.09.2017 - Bezpłatne konsultacje psychologiczne

  25.08.2015 - Trener pracy - nowa forma wsparcia zatrudnienia

   

  Praca nie tylko dla pełnosprawnych

   

  Wśród osób niepełnosprawnych, aż 71.2% [1] to osoby bierne zawodowo (tym samym często korzystające ze świadczeń socjalnych, takich jak renty czy zasiłki). Jednocześnie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może, oprócz gratyfikacji finansowych, przynieść potencjalnemu pracodawcy coś więcej: oddanego, zaangażowanego i dobrze wypełniającego swoje obowiązki pracownika. W tym przypadku korzyści są obopólne!

  Trener pracy a aktywizacja osób niepełnosprawnych psychicznie

  Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” oraz Stowarzyszenie POMOST
  w Łodzi wspierają osoby młode po przebytych kryzysach psychicznych.
  Po sukcesie projektu: „Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie” nadszedł czas na działania zmierzające ku aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy (i nie tylko).

  Projekt „Trener pracy”, to innowacyjne podejście zmierzające do uzyskania przez beneficjenta zatrudnienia, zakładające uczestnictwo osoby trenera w całym szeroko rozumianym przebiegu aktywizacji zawodowej. Taka osoba jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie uczestnika do procesu rekrutacji, pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych pracodawców, ale także, udzielanie wsparcia zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Trener pracy może też ułatwić przedsiębiorcy, chcącemu zatrudnić beneficjenta, przygotowanie
  i adaptację stanowiska pracy.

  Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację Iwony Schymalli "Żyjmy Zdrowo" ze środków koncernu Johnson & Johnson

  Razem – współpraca

  Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z trenerami pracy: Anetą Szustak (działającą z ramienia POMOSTU) oraz Eweliną Paul (współpracującą ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Przystań”).

  Trener pracy POMOST

  Aneta Szustak

  a.szustak@pomost-lodz.org

  Trener pracy ŚDS „Przystań”

  Ewelina Paul

  e.paul@pomost-lodz.org

   

  Adres siedziby:

  90-408 Łódź

  ul. Próchnika 7 p. I

  tel.: 42 632 08 66

   

  [1] „W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Raport
  z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami” na zlecenie Grupy Job Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie:
  www.takpelnosprawni.pl, Poznań 2015.


  Innowacyjny projekt unijny - zakończenie i materiały

  Informujemy, że innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie" zakończył się z dniem 31.10.2014r.

  Nadal można jednak otrzymać w wersji elektronicznej podręcznik "To działa!" stworzony w ramach projektu. Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji prosimy o wypełnienie krótkiego formularza znajdującego się pod tym linkiem:

  https://docs.google.com/forms/d/1_fqqJW4Cr3yt7BRutssp6m9zVhirseS9AQ0Iw39oMJs/viewform?usp=send_form

  Pisząc maila na adres: biuro@pomost-lodz.org można ponadto otrzymać powstałe w trakcie realizacji projektu:

  > Raport z ewaluacji zewnętrznej opracowanej, innowacyjnej metody

  > Raport z diagnozy stopnia integracji społecznej osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim

  Poniżej prezentujemy broszurę podsumowującą i prezentującą przebieg i rezultaty projektu.

   
  16.12.2013 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

  Zapraszamy przedstawicieli placówek z terenu woj. łódzkiego działających na polu aktywizacji i integracji ze społeczeństwem osób chorujących psychicznie na jedną z dwóch zaplanowanych edycji spotkania informacyjno-szkoleniowego dot. zastosowania nowej metody metody w pracy z osobami chorującymi.

  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w zakładce "Wolontariat jako...".

  Zapraszamy!

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  16.12.2013 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

  12.10.2012 - Rekrutacja do projektu

  Z dniem 01 października br. ruszyła rekrutacja do naszego projektu unijnego "Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie".

  Do udziału zapraszamy:

  > osoby chorujące (kryteria: wiek 15-30 lat, chcące podjąć wolontariat, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, pozostające bez zatrudnienia, chorujące psychicznie od min. 0,5 roku lub niepełnosprawne z powodu choroby psychicznej - wymagane zaświadczenie od lekarza psychiatry lub orzeczenie o niepełnosprawności)

  > organizacje chętne przyjąć wolontariusza (kryteria: placówka ma prawo korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie; siedziba jest w woj. łódzkim; proponowane stanowisko pracy wolontarystycznej mieści się na terenie woj. łódzkiego; obszar działań, w którym mieści się oferowana praca nie jest związany z ochroną zdrowia psychicznego)

  Przypominamy, że w ramach udziału w projekcie planowane są nieodpłatne szkolenia (dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu) przewidziane wyłącznie dla uczestników projektu!

  Więcej informacji na stronie projektu: www.wolontariat-integracja.org

  Zapraszamy!


  27.07.2012 - NOWOŚĆ!!! Profesjonalny raport badawczy

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zrealizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. \"Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorującyh psychicznie\".

  Tytuł raportu: Diagnoza i analiza problemu wyluczenia społecznego osób chorujących psychicznie w województwie łódzkim
  25.03.2012 - Innowacyjny projekt unijny

  1 marca 2012r. rozpoczęła się realizacja innowacyjnego projektu unijnego pn. "Wolontatriat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie".

  W ramach projektu testowana będzie innowacyjna forma aktywizacji osób chorujących jaką jest wolontariat i wydany zostanie podręcznik opisujący możliwości zastosowania wymienionej formy w praktyce.

  Zainteresowanych zapraszamy na stronę:

  www.wolontariat-integracja.org

  Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2014r.


  31.01.2011 - Portal trzymsie.pl

  W 2010 roku uruchomiony został portal trzymsie.pl będący forum wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

  Zachęcamy do rejestrowania się osoby chorujące a także ich rodziny i bliskich.


  Projekt EFS "Znajdź drzwi do dobrej przyszłości"

  1-go października ruszył projekt "Znajdź drzwi do dobrej przyszłości" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja trwa do 15-go listopada. Zapraszamy! (więcej na: www.stowarzyszenie-pomost.eu)


  "Nie tylko leki leczą"

  Zapraszamy do udziału w projekcie "Nie tylko leki leczą" dofinansowywanego ze środków PFRON. Fundusz dofinansowuje zajęcia grupowe i wsparcie indywidualne mające przede wszystkim na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. Obecny budżet zapewnia środki na realizację projektu do marca 2013r.

  Proponowany program zajęć w zakładce Klub POMOST - Zajęcia • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON