• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Działalność
  Misja Stowarzyszenia

  Misją naszego Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych osób z zaburzeniami psychicznymi.

  "Wiele chorób psychicznych rozwija się w okresie młodości, jest zatem dość dużo czasu, by je zdiagnozować i rozpocząć odpowiednią terapię" - prof. Hans Ulrich Wittchen, dyr. Instytutu Psychiatrii i Psychologii Uniwersytetu w Dreźnie

     Misja Stowarzyszenia

  Formy działalności Stowarzyszenia POMOST

  "Pomost" wspiera osoby zagrożone utratą zdrowia psychicznego; prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie a także w różnorodnych formach wspiera ich rodziny i bliskich.

  Ponadto ważnym obszarem działalności promocja i rozwój wolontariatu nie tylko wśród osób chorych i niepełnosprawnych, ale także wśród ogółu społeczeństwa.

   

  Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia obejmuje:

  a) prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja itp.

  b) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny itp.

  c) indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów

  d) indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

  e) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi

  f) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu

  g) prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dotyczących aktywizacji zawodowej

  h) organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru

  i) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych.

  j) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat

  k) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie

  l) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

   

   Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jest:

  a) prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja

  b) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny

  c) indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów

  d) indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

  e) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi

  f) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu

  g) prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych i dotyczących aktywizacji zawodowej

  h) organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru

  i) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych

  j) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat

  k) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie

  l) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

  ł) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych

  m) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych

   


  sprawozdanie merytoryczne rok 2016

  Bilans 2016

  Rachunek Zysków i Strat rok 2016

  Informacja dodatkowa 2016

  sprawozdanie merytoryczne rok 2015

  Bilans 2015

  Rachunek Zysków i Strat rok 2015

  Informacja dodatkowa 2015

  sprawozdanie merytoryczne rok 2014

  bilans rok 2014

  Rachunek Zysków i Strat rok 2014

  Informacja dodatkowa 2014

  Sprawozdanie merytoryczne rok 2013

  Bilans 2013

  Rachunek Zysków i Strat rok 2013

  Informacja dodatkowa 2013

  Sprawozdanie merytoryczne rok 2012

  Bilans 2012

  Rachunek Zysków i Strat rok 2012

  Informacja dodatkowa 2012


 • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON