• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Kodeks etyki
  Kodeks etyki

  W dniu 17.07.2014r. nasza organizacja złożyła deklarację przystąpienia do Kodeksu Organizacji Pozarządowych Działających dla Dobra Pacjenta.

  Celem Kodeksu jest zapewnienie, iż wszystkie organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjenta funkcjonują nie tylko zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lecz również przestrzegają najwyższych standardów etycznych we współpracy z administracją publiczną, biznesem i innymi podmiotami, których celem nadrzędnym jest dobro pacjenta.

  Sygnatariusze Kodeksu deklarują m.in. pełną transparentność dotyczącą podejmowanych działań i źródeł ich finansowania a także zakaz reklamy leków wydawanych na receptę.

  W załączeniu znajdą Państwo pełną wersję Kodeksu.

  Więcej informacji można także znaleźć na stronie: www.kodeksdlaorganizacji.pl  Kodeks etyki  Sprawozdanie za rok 2014

  Sprawozdanie finansowe za rok 2014

  wg wzoru będącego załącznikiem do Kodeksu Etyki Organizacji Pozarządowych Działających Dla Dobra Pacjenta

  1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z tytułu:

  Przychody z działalności statutowej

  a) Darowizny                                                 - 3.835,00 zł.

  b) Granty                                                     - 0,00 zł.

  c) Środki ze źródeł publicznych budżetu państwa    - 534.219,81 zł.

  d) Działalność gospodarcza                               - 13.605,29 zł.

   

  2. Informacje o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez podmiot w ramach celów statutowych: 34.600,00 zł

   

  3. Informacjo o poniesionych kosztach z tytułu:

  a) Realizacji celów statutowych   - 574.272,29 zł.

  b) Administracja                      - 19.313,50 zł.

  c) Działalność gospodarcza         - 12.209,95 zł.

  d) Pozostałe koszty                  - 269,35 zł.

   

  4. Dane o wypłacanych wynagrodzeniach:

  Wypłacone wynagrodzenie roczne /płaca zasadnicza/ w ramach umowy o pracę wynosiło 270.082,38 zł. premie 11.141,00 zł., nagrody  0,00 zł. , inne źródła 0,00 zł.

   

  5. Dane o wysokości rocznego przeciętnego wynagrodzenia: 2.269,76 zł.

   

  6. Dane o wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń oraz o dzieło:

  W roku 2014 Podmiot przeznaczył na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń/dzieło 78.835,43 zł.

   

  7. Roczna struktura przychodów w procentowym podziale na:

  a) Biznes (w tym przemysł farmaceutyczny)            - 0,00 %

  b) Subwencje (Unijne, samorządowe, pozostałe)       - 87,26 %

  c) 1%                                                             - 1,81 %

  d) Działalność gospodarcza                                  - 2,22 %

  e) Inne                                                           - 5,34 %


  Sprawozdanie za rok 2013

  Sprawozdanie finansowe za rok 2013

  wg wzoru będącego załącznikiem do Kodeksu Etyki Organizacji Pozarządowych Działających Dla Dobra Pacjenta

  1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z tytułu:

  Przychody z działalności statutowej

  a) Darowizny                                                 - 7.255,36 zł.

  b) Granty                                                     - 0,00 zł.

  c) Środki ze źródeł publicznych budżetu państwa    - 575.513,13 zł.

  d) Działalność gospodarcza                               - 7.381,44 zł.

   

  2. Informacje o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez podmiot w ramach celów statutowych: 20.340 zł

   

  3. Informacjo o poniesionych kosztach z tytułu:

  a) Realizacji celów statutowych   - 700.334,08 zł.

  b) Administracja                      - 19.501,52 zł.

  c) Działalność gospodarcza         - 7.126,30 zł.

  d) Pozostałe koszty                  - 221,81 zł.

   

  4. Dane o wypłacanych wynagrodzeniach:

  Wypłacone wynagrodzenie roczne /praca zasadnicza/ w ramach umowy o pracę wynosiło 290.496,31 zł. premie 4.330,00 zł., nagrody  0,00 zł. , inne źródła 0,00 zł.

   

  5. Dane o wysokości rocznego przeciętnego wynagrodzenia: 2.423,77 zł.

   

  6. Dane o wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń oraz o dzieło:

  W roku 2013 Podmiot przeznaczył na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń/dzieło 80.230,49 zł.

   

  7. Roczna struktura przychodów w procentowym podziale na:

  a) Biznes (w tym przemysł farmaceutyczny)            - 0,00 %

  b) Subwencje (Unijne, samorządowe, pozostałe)       - 91,52 %

  c) 1%                                                             - 1,98 %

  d) Działalność gospodarcza                                  - 1,17 %

  e) Inne                                                           - 5,33 % • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON