• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Trener pracy
  Projekt "Trener Pracy" - trwa nabór

  Trener pracy a aktywizacja osób niepełnosprawnych psychicznie 

   

  Projekt „Trener pracy”, to innowacyjne podejście zmierzające do uzyskania przez

  beneficjenta zatrudnienia, zakładające uczestnictwo osoby trenera w całym szeroko

  rozumianym przebiegu aktywizacji zawodowej.

  Taka osoba jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie uczestnika do procesu

  rekrutacji, pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych pracodawców, ale także,

  udzielanie wsparcia zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja.

  Trener pracy może też ułatwić przedsiębiorcy, chcącemu zatrudnić beneficjenta,

  przygotowanie i adaptację stanowiska pracy.

  Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację Iwony

  Schymalli "Żyjmy Zdrowo" ze środków koncernu Johnson & Johnson


  Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z trenerem pracy.

  Trener pracy POMOST
  Aneta Szustak
  a.szustak@pomost-lodz.org
  ul. Próchnika 7
  90-408 Łódź
  tel. 42 632 08 66


 • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON